banner-image

For Sale

Home > For Sale
131 estates found
Order By:
House for sale
Near Lao itce

$220,000

ເຮືອນຂາຍຢູ່ບ້ານຮ່ອງແກເມືອງສີສັດຕະນາກ ເຮືອນມີ 4 ຫ້ອງນອນ 3 ຫ້ອງນ້ຳ ເນື້ອທີ່ລວມ 523 ຕາແມັດ ຂາຍ $ 220..

 • 3 BathroomsBathrooms
 • 3
 • 4 BedroomsBedrooms
 • 4
 • Garages: NoGarden
 • No
 • Size: 0Size
 • 0 m²
House for sale
Near Lao itce

$310,000

ID: 179 ຕ້ອງການຂາຍດິນແລະ ເຮືອນ ດ່ວນ !!ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ໄກ້ກັບລາວໄອເຕັກ ໃກ່ກັບ ໂຮງຮຽນສີລະປະ..

 • 3 BathroomsBathrooms
 • 3
 • 3 BedroomsBedrooms
 • 3
 • Garages: NoGarden
 • No
 • Size: 0Size
 • 0 m²
Land for sale close the concrete road
Near beerlao

$180,000

ຕ້ອງການຂາຍດິນແລະ ເຮືອນ ດ່ວນ !!ບ້ານ ສາລະຄໍາ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ. ໃກ້ໂຮງງານເບຍ. ດີນກວ້າງຫນ້າທາງ30 ເລີກເຂົ້າ..

 • 0 BathroomsBathrooms
 • 0
 • 0 BedroomsBedrooms
 • 0
 • Garages: YesGarden
 • Yes
 • Size: 0Size
 • 0 m²
House for sale
Near vis school

$1,056,000

ອງການຂາຍດິນແລະ ເຮືອນ ດ່ວນ !!ບ້ານສະພານທອງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ໃກ້ ຮຮ vis ໃກ້ ຮຮ ປັນຍາທີບ ດີນກວ້າງຫນ້າທາ..

 • 3 BathroomsBathrooms
 • 3
 • 3 BedroomsBedrooms
 • 3
 • Garages: YesGarden
 • Yes
 • Size: 0Size
 • 0 m²
Land for sale close the concrete road
Near xiengda maket

$2,900,000

ຕ້ອງການຂາຍດິນແລະ ເຮືອນ ດ່ວນ !!ບ້ານ ເມືອງນ້ອຍຊຽງດາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ໃກ້ ຮຮ ດົງຄໍາຊ້າງ. ໃກ້ກັບຕະຫລາດເມືອ..

 • 0 BathroomsBathrooms
 • 0
 • 0 BedroomsBedrooms
 • 0
 • Garages: YesGarden
 • Yes
 • Size: 0Size
 • 0 m²
Land for sale close the concrete road
Near dongkhamzarng school

$500,000

ID: 102 ຕ້ອງການຂາຍດິນແລະ ເຮືອນ ດ່ວນ !!ບ້ານ ເມືອງນ້ອຍຊຽງດາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ໃກ້ ຮຮ ດົງຄໍາຊ້າງ. ໃກ້ກັບຕະຫ..

 • 0 BathroomsBathrooms
 • 0
 • 0 BedroomsBedrooms
 • 0
 • Garages: YesGarden
 • Yes
 • Size: 0Size
 • 0 m²